Η γραμματική της νεοελληνικής

grammaire du grec moderne

Πλήρης γραμματική, σαφής και πρακτική, για την αντιμετώπιση της γραμματικής της νεοελληνικής στο σύνολό της, ενώ προσφέρει δομημένη και λεπτομερή μάθηση.

Όλες οι γραμματικές έννοιες εξηγούνται με σαφήνεια και απεικονίζονται με πολλά παραδείγματα με τη μετάφρασή τους.

Περιλαμβάνει πίνακες κλίσης ρημάτων, πίνακες κλίσης ουσιαστικών και επίθετων, το γραμματικό ευρετήριο και το λεξικό γραμματικών όρων.

Η νεοελληνική γραμματική προορίζεται για αρχάριους στα νεοελληνικά καθώς και για όσους έχουν καλή βάση.

Editions Anixis

845 244 532 R.C.S. Bobigny

  • Instagram
  • Icône sociale YouTube
  • Facebook Social Icône
  • Twitter Icône sociale
  • LinkedIn Social Icône

©2019 by Editions Anixis. Proudly created with Wix.com