Μέθοδος με διαλόγους για γαλλόφωνους, απλή και προοδευτική για να ξεκινήσει η μελέτη της νεοελληνικής και να αποκτήσει τα βασικά της καθημερινής συνομιλίας.

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει:

. γραμματικά στοιχεία που εξηγούνται στα γαλλικά και απεικονίζονται με παραδείγματα.

. πολλές ασκήσεις εφαρμογής.

. τη μετάφραση των διαλόγων και τη διόρθωση των ασκήσεων.

. τους πίνακες των κλίσεων.

. λεξικό και γραμματικός δείκτης.

. το cd για προφορική και προσωπική εκπαίδευση.

Μάθετε Νέα Ελληνικά - Βιβλίο 1

38,00 €Τιμή
  • Μέθοδος με διαλόγους - 25 μαθήματα με cd - 208 σελίδες