Μέθοδος με διαλόγους για γαλλόφωνους, απλή και προοδευτική για τη συνέχιση της μελέτης της νεοελληνικής. Τα κύρια γραμματικά θέματα του βιβλίου 1 λαμβάνονται και εξετάζονται σε βάθος.

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει:

  • γραμματικά στοιχεία που εξηγούνται στα γαλλικά και απεικονίζονται με παραδείγματα.
  • πολλές ασκήσεις εφαρμογής.
  • μετάφραση μαθημάτων.

. τη μετάφραση των διαλόγων και τη διόρθωση των ασκήσεων.

. τους πίνακες των κλίσεων.

. λεξικό και γραμματικός δείκτης.

. το cd για προφορική και προσωπική εκπαίδευση.

Μάθετε Νέα Ελληνικά - Βιβλίο 2

38,00 €Τιμή
  • Μέθοδος με διαλόγους - 25 μαθήματα με cd - 212 σελίδες

Editions Anixis

845 244 532 R.C.S. Bobigny

  • Instagram
  • Icône sociale YouTube
  • Facebook Social Icône
  • Twitter Icône sociale
  • LinkedIn Social Icône

©2019 by Editions Anixis. Proudly created with Wix.com